ReadyPlanet.com
dot
dot
dot dot
dot
แผนการป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนการป้องกันการทุจริต
bulletนโยบายไม่รับของขวัญฯ (No Gift Policy)
bulletการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต
bulletรายงานกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
dot
มาตรการภายในส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
dot
bulletมาตรการภายในส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญฯ (No Gift Policy)
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletคู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานการเจ้าหน้าที่
dot
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletประมวลจริยธรรม
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletประกาศ/หลักเกณฑ์
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
dot
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletติดตามและประเมินผลแผน
bulletรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletแผนพัฒนาหมู่บ้าน
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยชีพ
bullet รายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลคุริง
bulletประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ
dot
DOWNLOAD
dot
bulletแผ่นพับผู้พิการ ผู้สูงอายุ /ภาษีน่ารู้
bulletภาพกิจกรรม
bulletคู่มือการปฎิบัติงาน.
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletหนังสือเรียกประชุมสภา
bulletหนังสือเชิญประชุมสภา
bulletประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
bulletจำนวนลานกีฬา สนามกีฬา ตำบลคุริง
dot
การบริการสาธารณสุข
dot
bulletโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
bulletอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
bulletรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ในตำบลคุริง ปี 2566
bulletฐานข้อมูลตลาดชุมชน
bulletรายงานข้อมูลน้ำเสีย
dot
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลคุริง
dot
bulletผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์และน้ำพริก
bulletผลิตภัณฑ์ชุมชนกาแฟเขาพระเจ้า
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
bulletผลการดำเนินงานประจำปี
dot
รายงานผลความพึงพอใจ
dot
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
dot
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP)
dot
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP)
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพสปสช.อบต.คุริง
dot
bulletแผนปฎิบัติการ
dot
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
bulletคู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletเอกสารดาวโหลด วันลอยกระทง ปี 2565
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 65
bulletกิจกรรมส่งเสริมกีฬาของ อบต.คุริง ปี 2565
bulletกิจกรรมส่งเสริมกีฬาของอบต.คุริง ปีงบประมาณ 2566
bulletฐานข้อมูลภูมปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566
bullet้้้้การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2566
bulletสถานศึกษาสังกัด อปท. มีการดำเนินการควบคุมยาสูบเพื่อป้องกันมิให้เกิดนักสูบหน้าใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง "พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา นำพาการบริหารจัดการที่ดี  

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

  


เตือน PM2.5

 

 

 

กิจกรรมงานวันเด็ก 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

 วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 นายอำนาจ อินทนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เป็นประธานในกิจกรรมงานวันเด็ก 2567 ณ โรงเรียนประชานิคม 2 หมู่ที่ 6 โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ร่วมสนุกมากมาย


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /8
กิจกรรมงานวันเด็ก 2567 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง

 วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ อินทนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เดินทางเป็นประธานในกิจกรรมงานวันเด็ก โรงเรียนบ้านท่าลานทอง โดยได้อ่านสารวันเด็ก ปี 2567 ของท่านนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งรับชมกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลานทอง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /8
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567

 วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายอำนาจ อินทนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำพิธีเปิดด่านชุมชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ณ ประตูระบายน้ำท่าแซะ หมู่ 3 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ มาเป็นประธานในพิธี


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /8
กิจกรรมวันลอยกระทง 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ปี 2566  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /12
โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลคุริง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ วัดประชานิคม
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลคุริงดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลคุริง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ วัดประชานิคม หมู่ที่ 6 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานในพิธี

 

กิจกรรมในวันนี้ มีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /8
เสริมสร้างจริยธรรม

 กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ธ.ค.65

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ อินทนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์เข้าฉีดล้างทำความสะอาด และพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้แก่โรงเรียนประชานิคม 2 ตำบลคุริง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /8
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายอำนาจ อินทนา นายก อบต.คุริง นำพนักงานในสังกัด อบต.คุริง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยทำความสะอาดแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช บริเวณสระน้ำประปาหมู่ที่ 4 เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคของชาวบ้านในพื้นที่ โดยความร่วมมือของท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และความช่วยเหลือ ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /8
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /8
สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 66

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายอำนาจ อินทนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้ประชุมมอบนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2566 และมีกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าทุกคนจะไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้ร่วมกันประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3

Webboard   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้น่าสนใจเว็บแทงบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุดในไทย ปี 2024 เว็บตรง... update 2024-06-18182 / 23
dot
กระทู้ปกติ 💯✨เว็บบอลเว็บตรง @UFA35KC30 เว็บแท... new 15:42:342 / 0
dot
กระทู้ปกติ 💯✨เว็บบอลเว็บตรง @UFA35KC30 เว็บแท... new 15:42:300 / 0
dot
กระทู้ปกติ 💯✨เว็บบอลเว็บตรง @UFA35KC30 เว็บแท... new 15:42:280 / 0
dot
กระทู้ปกติ 💯✨เว็บบอลเว็บตรง @UFA35KC30 เว็บแท... new 15:42:260 / 0
dot
กระทู้ปกติ 💯✨เว็บบอลเว็บตรง @UFA35KC30 เว็บแท... new 15:42:240 / 0
dot
กระทู้ปกติ 💯✨เว็บบอลเว็บตรง @UFA35KC30 เว็บแท... new 15:42:210 / 0
dot
กระทู้ปกติ 💯✨เว็บบอลเว็บตรง @UFA35KC30 เว็บแท... new 15:42:190 / 0
dot
กระทู้ปกติ💯✨เว็บบอลเว็บตรง @UFA35KC30 เว็บแทง... new 15:42:160 / 0
dot
กระทู้ปกติ💯✨เว็บบอลเว็บตรง @UFA35KC30 เว็บแทง... new 15:42:130 / 0
dot
กระทู้ปกติ 💯✨เว็บบอลเว็บตรง @UFA35KC30 เว็บแท... new 15:41:0810 / 0
dot
กระทู้ปกติแทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอล ดีที่สุดของไทย new 15:32:192 / 0
dot
กระทู้ปกติสล็อตเว็บตรง อันดับ1 เว็บสล็อตลิขสิทธิ์เว็บตรงแท้1... new 15:28:212 / 0
dot
กระทู้ปกติ 🐙🐹เว็บพนันบอล หรือ แทงบอลออนไลน์ ... new 15:21:570 / 0
dot
กระทู้ปกติ⚽แทงบอลออนไลน์ @FL356 เว็บแทงบอล อันดับ 1 มา... new 15:05:420 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เลขที่ 13 หมู่ที่ 3 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
Tel. 077-510-410,077-510-411 Fax : 077-510-410 Email :saraban_6860211@dla.go.th

เริ่มจัดทำเว็บไซต์ ตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2548